USTA W TRAKCIE ZABIEGU PIGMENTACJI [FACEBOOK]:


https://www.facebook.com/kosmetyczkagorzow/videos/3281518425232723/?t=2